איך ניתן להעלות סיווג קבלני? המומחים מסבירים

 קבלנים רשומים בפנקס של משרד הבינוי והשיכון יכולים לבצע עבודות בהיקף כספי משמעותי. ככל שהסיווג של הקבלן גבוה יותר, כך הוא מורשה לקחת על עצמו פרויקטים גדולים יותר, וכאן בעמוד תמצאו הסברים מפורטים לגבי העלאת הסיווג.

מתי ניתן להעלות סיווג קבלני?

הקריטריון הראשון להגשת בקשת העלאת סיווג קבלני – בקשה המוגשת לרשם הקבלנים שבמשרד הבינוי והשיכון – הוא זמן: ניתן להעלות סיווג רק אם חלפה לפחות שנה ממועד קביעת הסיווג הקודם. באופן דומה קבלן שהשלים את הרישום לפנקס הקבלנים, ובאופן טבעי מופיעים בו עם הסיווג הנמוך ביותר, 1, יוכלו לבקש לעלות לסיווג 2 כעבור חודשים ממועד הרישום.

העלאת סיווג של סמך פרויקט גדול

הקריטריון השני להעלאת סיווג בפנקס הקבלנים הוא הוכחת יכולות מקצועיות רלוונטיות. מסלול אחד הוא השלמת פרויקט בהיקף של 70% או יותר מהמקסימום המותר לקבלן בהתאם לסיווג הנוכחי. כך למשל קבלן עם
סיווג 2 בענף עבודות האספלט מורשה לבצע פרויקטים בהיקף של עד 6,110,000 ש"ח (הנתון מעודכן ל-2024, ועשוי להשתנות מעט עם הזמן). 70% מהתקרה הזו הם 4,277,000 ש"ח, ובהתאם קבלן שיבצע פרויקט בהיקף של למעלה מ-4,277,000 ש"ח (ומן הסתם פחות מ-6,110,000 ש"ח) יוכל לבקש לעלות לסיווג 3.

השלמת שני פרויקטים משמעותיים

מסלול נוסף של העלאת סיווג קבלני הוא השלמת שני פרויקטים משמעותיים. במקרה כזה, כל אחד מהפרויקטים צריך להיות בהיקף של 40% לפחות מהמקסימום המותר, וביחד ההיקף צריך להיות יותר מ-100% מהמקסימום.
דרישה נוספת היא חפיפה על גבי ציר הזמן של לפחות 50% בין שני הפרויקטים.

לדוגמה, קבלן בניין בסיווג 1 מורשה לבצע עבודות בשטח של עד 2,000 מ"ר. פרויקט אחד בשטח של 1,200 מ"ר
ועוד פרויקט בשטח של 900 מ"ר יאפשרו לו לבקש את העלאת הסיווג גם אם לא ביצע פרויקט בהיקף 70% מהתקרה.

העלאת סיווג לקבלני שיפוצים

הסיווגים הקיימים עבור קבלנים הם 1 עד 5. בענף השיפוצים ישנו גם סיווג ק', שהוא הסיווג הנמוך ביותר, זה שמקבל קבלן לאחר השלמת הרישום לפנקס. על-מנת לעלות מסיווג ק' לסיווג 1, קבלן שיפוצים נדרש לספק הוכחות להשלמת 3 פרויקטים בהיקף של 70% או יותר מהמקסימום – כלומר 3 פרויקטים בסכום של 288,400 ש"ח ומעלה.

בכל מקרה, מומלץ לבצע העלאת סיווג קבלני בעזרת מומחים על-מנת להבטיח את קבלת הבקשה בזמן קצר ככל האפשר.

Similar Posts