מהו הסדר מותנה

הסדר מותנה הוא הליך משפטי שסוגר תיק נגד חשוד בביצוע עבירות ללא הגשת כתב אישום בבית המשפט. הסדר מותנה (או: תיק בהסדר מותנה) הוא כלי חדש יחסית לאכיפת החוק בישראל.

במסגרת ההסדר ותמורת ויתור מצד התביעה על הגשת כתב אישום – מסכים החשוד להודות באשמה ולמלא אחר התנאים המפורטים בהסכם. נאשם יכול להודות באשמה בפשע ולקבל שחרור על תנאי. תנאי השחרור מפורטים בהסכם עם רשות התביעה, ואי ציות לתנאים אלה עלול לגרום למאסר.

הסדר מותנה הוא דרך להעניש אדם מבלי להעמיס על מערכת המשפט העמוסה ממילא ובכך לחסוך לכל הצדדים ניהול תיק יקר וארוך בבית המשפט. בנוסף, מהלך זה מאפשר את סגירת התיק ללא מאסר וללא רישום פלילי.

 

שינויים וחקיקה – הסדר מותנה

עד 2013 (שנת אישור התיקון לחוק ואיפשור הליכי הסדר מותנה) – הגשת כתב אישום נגד החשוד או סגירת התיק באופן מוחלט – אלו היו שתי האפשרויות היחידות שעמדו לרשות התביעה. אילו הגישו כתב אישום, אולי הייתה מתקבלת פסיקה חמורה מהנדרש, ואילו לעומת זאת החליטו לסגור את התיק ללא הגשת כתב אישום, ההליך היה מאפשר לחשוד לחמוק מההשלכות של מעשיו.

בהתאם למצב, עומדות בפני התובעים מספר אפשרויות לטיפול בתיקים פליליים – הם מגישים כתב אישום, מבקשים חקירה נוספת או מורידים את האישומים. אם אף אחד מאלה אינו אפשרי, אזי התובע יכול לדחות את התיק או לחזור בו מאוחר יותר ולשקול דרכי פעולה אחרות.

המתקת העונש ללא הסרת אחריות מהנאשם

כאשר מוגש כתב אישום נגד אדם מסוים, המשפט יכול להתנהל בצורה כזו שגזר הדין המתקבל עלול להיות קשה מדי עבור האדם, ובמקרים מסוימים ניתן אף לטעון שהוא אינו פרופורציונלי לעבירה. מצד שני, כאשר התביעה מחליטה לסגור תיק – צעד זה עלול להיות קיצוני לכיוון השני, והחשוד עלול לחזור על מעשים בעלי אופי פלילי.

הורדת עומס מבתי המשפט

כאמור, הסדר מותנה הוא הסכם פשרה שנערך שלא בין כותלי בית המשפט, ובו מי שביצע עבירה מודה בעבירות שיוחסו לו. החשוד נדרש גם לקיים תנאים ספציפיים שנקבעו בהסדר, והתביעה מתחייבת שלא להגיש כתב אישום בתיק המיוחס.

במילים פשוטות, המשמעות היא שההליך מסייע לאנשים שביצעו עבירה יחסית קלה לזכות בסגירה של התיק מבלי שזה יגיע לבית המשפט.

למעשה, המשמעות הינה כפולה. מחד – אם החשוד ימלא אחר תנאי עסקה מסוימת בין התובע, אז הוא לא יורשע בבית המשפט. ומאידך – נתוני רישום פלילי על אותו אדם לא יופיעו ברישומים הפליליים במשטרה. אם תובע (או גורם אחר) רוצה להגיע להסדר מותנה במקום הגשת כתב אישום, זו החלטתם.

לאחר מכן, הוא יכול להציע לחשוד הסדר מותנה ולא להעמידו לדין כאשר יש מספיק ראיות להפלילו אך הנסיבות אינן מאפשרות או מתאימות למקרה זה.
 

אילו עבירות מתאימות להסדר מותנה?

הסדר מותנה עשוי להתבצע רק בסוגים מסוימים של פשעים או עבירות. זה חל בעיקר על פשעים קלים ו/או כאלה המתבצעים בנסיבות מקלות. אלה יכולות להיות נסיבות הקשורות לפשע (למשל אם אדם אחר התגרה בחשוד) או שאינן קשורות ישירות לפשע, אלא קשורות לחשוד בביצוע הפשע. בהתאם לכך, ניתן להחיל הסדר זה על עבירות המטופלות על ידי המשטרה והפרקליטות – או בגין עבירות אחרות המפורטות בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה.

תנאים להחלת הסדר מותנה

לא ניתן להחיל הסדר מותנה בגין העבירות הבאות:

עבירה לפי פקודת תעבורה או ביטוח רכב שלא נגרמה תאונת דרכים עם פצועים באורח קשה, או עבירה שנקבעה כעבירה שיש בצידה אך ורק תשלום קנס, או עבירה מנהלית, או עבירה לפי חקיקה מיוחדת אחרת (נקבע על-ידי שר המשפטים ובאישור הועדה המשפטית הרלוונטית בפרלמנט הישראלי).

 

הסכם מותנה יתקיים תחת התנאים הבאים:

ניתן לבצע הסדר מותנה עם העבירות שלהלן, אך רק אם מתקיימים 2 התנאים הבאים.

  • אין עבר פלילי מתועד בעניינו של החשוד במהלך 5 השנים האחרונות. לבלש אין פרטים שנרשמו בעניינו ברישום העבירות של המשטרה במשך חמש השנים שקדמו לביצוע עבירה זו, לרבות כל כספים ששולמו או הסדרים בנוגע לחשוד ושאינם חלק מההסדר.
  • אין עונש מאסר בפועל – העונש ההולם לחשוד על פי הוראות החוק, על פי הוראות החוק, אינו כולל מאסר בפועל.

לפרטים נוספים בקרו באתר של עו"ד עידית רייכרט -מאז 1999 עידית היא עורכת דין ומייצגת חשודים בתחום הפלילי. את התואר קיבלה עו"ד עידית מאוניברסיטת חיפה. עידית מעבירה הרצאות בתחום הפלילי ומנהלת שני משרדי עריכת דין – בצפון ובמרכז הארץ. לקריאה נוספת באתרה: הסדר מותנה

 

Similar Posts