עורך דין לענייני ירושה

עורך דין ירושה – השמדת צוואה

השמדת צוואה מסביר עורך דין ירושה היא לעתים דרך לביטול צוואה ופסילת יורש אם הואשם בגרם היזק לצוואה. סעיף 36 לחוק הירושה קבע כי למצווה מותר לבטל צוואה גם באמצעות השמדתה, ובית המשפט יתייחס לזה כאל התנגדות לקיומה של הצוואה בהתאם לרצונו של המצווה שלא רצה באכיפתה.

אולם אקט השמדת צוואה שלא על ידי המצווה, עלולה לגרום לפסילתו מן הירושה וכן מדובר על עבירה פלילית לפי דיני העונשין הקרויה "היזק לצוואה בכוונה תחילה". 

אם המצווה הוא זה שהשמיד את צוואתו הרי שכוונתו הייתה לבטלה. זוהי "חזקת השמדה". ניקח לדוגמה אדם אשר ערך צוואה אולם לאחר כמה שנים מצא כי הוראותיו כפי שנוסחו ונרשמו בצוואה אינן תואמות את רצונו האמתי והוא משמיד אותה פיזית. יכול להיות מצב שהוא משמידה פיזית ובכך עצם מבטלה, אולם צץ איזה יורש עם העתק של הצוואה המקורית וברצונו להגיש בקשה לקיום צוואה. 

זוהי סוגיה משפטית אשר בה ידונו בידיעתו או אי-ידיעתו של היורש על השמדת הצוואה ואם ידע על כך, הרי שכאשר מגיש הוא קשה לצו קיום צוואה, הוא למעשה משתמש בצוואה מזויפת והוא יגרום לכך שהוא ינושל מהירושה כולה. כן יבחן בית המשפט את כוונתו של המצווה אשר ייתכן כי לא עדכן את היורש שהעביר לו עותק מן הצוואה כי שכח שעשה כן. ובכל מקרה במצב זה לא יעניק בית המשפט תוקף לצוואה. 

מהי הדרך הנכונה להשמדת צוואה?

השמדת צוואה נועדה לבטל אותה ולכן השאלה צריכה להיות- מהי הדרך הכי מיטבית לעשות זאת. הניסיון מלמד כי העתקים או עותקים של הצוואה כן עלולים לגלוש לסביבה חיצונית, וגם אם שכח המצווה למי העניק עותקים ממנה, אין כל וודאות לכך שהוא ישמיד את כל ההעתקים. לכן אומר עורך דין ירושה כי יש צורך לתעד את פעולת השמדת הצוואה ויש דרכים לעשות זאת כדי להוכיח כי זה היה רצונו של המצווה. 

ראשית אפשר לנסח כתב ביטול צוואה התואם את הדרך בה היא נעשתה אם לפני שני עדים אז לפניהם וכן לצרף לכתב הביטול תצהיר על ביטול צוואה. קיים חריג בנושא של צוואה מול עדים כי ניתן גם לבטל צוואה בפני עד אחד למרות שהצוואה המקורית נעשתה מול שני עדים. 

דרך נוספת היא לערוך צוואה חדשה, ובה לרשום במפורש כי היא נכתבת כדי לבטל את הצוואה הקודמת לה על כל הוראותיה וכן לפי לשון החוק אם עשה המצווה צוואה בפני נוטריון, עליו לבטלה מול נוטריון. אם המצווה ערך אותה בכתב יד, יערוך מסמך בכתב יד ויצהיר על ביטולה של הצוואה שניסח וכתב בכתב יד. צוואה בעל פה יכולה להתבטל באמצעות הצהרה בע"פ מול עד או יותר. 

בכל מקרה ביטול צוואה ניתן לערוך באמצעות בית המשפט או על ידי נוטריון. 

מה קורה עם העתקי צוואה?

בצוואה החדשה המורה על ביטול הצוואה המקורית, על המצווה להורות במפורש כי הוראות הצוואה הקודמת בטלות ומבוטלות וכאמור הוא גם יכול להשמידה פיזית ולתעד זאת. בנוסף יש הוראות מיוחדות במצב בו התקיים ביטול צוואה מסביר עורך דין ירושה, ואי-קיומן עלול לפגוע בתוקף מעשה ביטול צוואה ותוקפה של החדשה. 

על פי חוק הירושה ביטול צוואה יכול להיעשות רק בחייו של המצווה וזה ההבדל בינו לבין הליך ביטול של צו קיום צוואה, בו אחד היורשים נוקט לאחר מותו של המצווה ולאחר שכבר יש צו לקיום צוואה. הליך זה מבטל את צו קיומה של הצוואה אך לא את הוראותיה. 

עוד נדגיש כי השמדת עותקים מן הצוואה על ידי אדם חיצוני שאינו יורש, מציפה את סוגיית האינטרס האישי שלו בהיזק או במעשה ההשמדה. לזאת נסביר כי השמדה בלתי מכוונת איננה עבירה פלילית אולם היזק בזדון דינו עלול להיות מאסר של שלוש שנים. 

סכסוכי ירושות הפכו כבר מזמן לתביעות הדדיות וכאלה הגורמים לפילוג במשפחה, יריבות וכעסים רבים. מומלץ מאוד לפני עריכת צוואה להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום ירושות וצוואות גם כדי להבטיח שצוואתכם תהיה תקפה, וגם כדי להבין כיצד עורכים השמדת צוואה כחוק. 

Similar Posts